NV VERBEKE, UW PARTNER IN AFBRAAK-, GROND- EN LANDBOUWWERKEN

NV Verbeke, uw partner in afbraak-, grond- en landbouwwerken

 

Voor alle afbraakwerken en grondwerken: 

  • slopen van muur tot volledige woningen
  • funderingen maken
  • een kelder wegnemen
  • saneren en bouwrijp maken van terreinen
  • uitgraven van grachten en vijvers
  • aanleggen van een parkeerterrein

Van zaaien/planten tot oogsten:

  • mais zaaien en hakselen
  • aardappelen planten en uitrijden
  • bieten zaaien en rooien