GROND- EN AFBRAAKWERKEN

Grond- of afbraakwerken, rioleringen, wegen- en milieutechnische werken, waterzuiveringsinstallaties, ...

Het werkterrein van NV Verbeke is behoorlijk ruim maar steeds gebeurt alles vlot en gecoördineerd.

Vooraf is er het nodige overleg, desnoods een studie, en wordt een gefaseerd plan opgesteld dat de afgesproken uitvoeringstermijn respecteert. Bij de afvoer van afbraakmaterialen werkt NV Verbeke met een modern machinepark, eigen vrachtwagen en containers. De verwerking van bijvoorbeeld asbest of andere milieubelastende materialen gebeurt in samenwerking met gespecialiseerde firma's.

Bij NV Verbeke denken we aan de veiligheid van de werknemers en van derden én hebben we respect voor het milieu. Getuige de enorme inspanningen om alle bouwmaterialen te sorteren, te recupereren en te recycleren tot een volwaardige secundaire grondstof.