GRONDWERKEN

Of het nu om een private woning of een bedrijf gaat, ook ondergronds en aan het oppervlak zijn zware investeringen nodig. Een kleine opsomming zegt genoeg: een kelder, een put, rioleringen, grachten, een vijver,…


De NV Verbeke is gespecialiseerd in die grondwerken. Graafmachines van allerlei tonnage nemen zowel (restanten van) funderingen, kelders en bouwputten weg als plaatsen van septische en regenwaterputten. 


De firma heeft ook een perfecte knowhow voor het saneren en bouwrijp maken van terreinen, het uitgraven van grachten, waterbekkens (voor bluswater of voor de land- en tuinbouw) en vijvers (met eventuele oeverversterking, ophogingen en/of verdichting), het graven van een bedding voor wegen of van rioolsleuven, de aanleg van een ondergronds parkeerterrein, de aan- en afvoer of nivellering van grond (met precisie-apparatuur), plaatsen van keermuren,... Lasergestuurde machines en een wagenpark om u tegen te zeggen garanderen een snelle en accurate realisatie.