Landbouwwerken najaar

  • Persen van stro (aan- en verkoop)
  • Rooien van bieten met modern materiaal
  • Rooien van aardappelen met zelfrijder
  • Gieten van pulp in de maïssilo
  • Hakselen van maïs (10 rijen) en aanrijden met bull of Manitou